Career Opportunities >> Shopping Center Manager
Shopping Center Manager
Summary
Title:Shopping Center Manager
ID:1001
Position:Shopping Center Manager - CDC
Salary Range:N/A
Experience:10 ปีขึ้นไป
Education:ปริญญาตรี
Job Type:งานเต็มเวลา
Location:N/A
Description

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ :

 •  ร่วมจัดทำและวางแผนการรักษาความปลอดภัย
  • ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบการทำงานของรปภ.
  • ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและลักทรัพย์
  • ตรวจการให้บริการของบริษัทรปภ.
 •  ร่วมจัดทำและวางแผนการรักษาความสะอาด
  • ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบการทำงานของพนักงานทำความสะอาด
  • ตรวจการทำงานของพนักงานทำความสะอาดให้ห้องน้ำและพื้นที่โดยรอบสะอาดอยู่เสมอ
 •  ร่วมจัดทำและวางแผนการดูแลต้นไม้โดยรอบ
  • ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบการทำงานของคนสวน
  • ตรวจการทำงานของคนสวนให้ต้นไม้โดยรอบสวยงามสมฐูรณ์
 •  ร่วมจัดทำและวางแผนการซ่อมบำรุง
  • ตรวจสอบแบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในโครงการ
  • ตรวจสอบตารางตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันตามเวลาที่กำหนด
  • หากพบสิ่งผิดปกติ ให้ดำเนินการสั่งการให้ซ่อมแซมทันที และแจ้งให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ
  • ตรวจสอบตารางปฏิบัติงาน Preventive Maintenance ตามแบบแผนงานที่กำหนด
 • จัดทำแผนการตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบการจัดทำสรุปรายได้รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำเดือนส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
 • คิดวิเคราะห์และนำเสนอแผนลดค่าใช้จ่ายในส่วนของoutsource และ งานซ่อมบำรุง
 • ทำแผนประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนของการบริหารงาน

คุณสมบัติ : 

 • วุฒิการศึกษา        :   ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์        :   10 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถ       :   มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดี

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเอง วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. 

หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติและรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ ฝ่ายบุคคล K.E. Land Co.,Ltd.
Crystal Design Center
1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Tel: 0-2101-5999 Fax: 0-2508-1088
e-mail : recruit@kegroup.co.th
 
 
สวัสดิการ : 
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
2. ประกันสุขภาพและประกันชีวิตกลุ่ม
3. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรสและงานฌาปนกิจศพ 
4. การฝึกอบรมภายในและภายนอก
Powered by ApplicantStack